moeder_kind.JPG

ouder-baby begeleding

De valkuilen

Ouders hebben een visie over de begeleiding en opvoeding van hun kind. Hun wensen en ideeën zijn meestal gebaseerd op ideaalsituaties, opvoedingsadviezen of fabeltjes en passen niet altijd bij hun baby. De baby reageert met onrust, uren van ontroostbaar huilen en slaaptekort. Ouders kunnen de onduidelijke signalen van hun kind vaak moeilijk interpreteren. Hun aanbod van troost en kalmeren werkt maar kortdurend of helemaal niet en zij raken radeloos, vermoeid en gefrustreerd.

Informatie

Passen de verwachtingen van de ouders bij de leeftijd en ontwikkelingsstand van de baby? Ik kan de inzichten van de ouders in het opvoeden verbreden, hun competentie versterken en hen zo in het “gezin worden” begeleiden.

Slapen

Wat zijn de bij de leeftijd passende slaapbehoeftes en patronen? Zijn bepaalde prikkels misschien de oorzaak voor de slaapproblemen?

Voeding

Zijn een te snelle of te korte voedingsopname of te weinig of te veel melk redenen voor de onrust?

Huilen

Hoeveel huilt een kind dagelijks? Hoe wordt spanning opgebouwd en wat is ontladen? Hoe kan adequaat getroost worden?

Ritme

Hoe kunnen ouders met hun baby een bevredigend dag/nachtritme creëren? Wat zijn de volgende stappen na de kraamperiode?

Antwoorden

Na het evalueren van het persoonlijk verhaal en het uitsluiten van medische redenen (in overleg met de huis- of kinderarts) wordt een plan uitgewerkt om de situatie te versoepelen of de vicieuze cirkel te doorbreken. Zo nodig wordt het plan aangepast of een volgende stap geïntroduceerd. Bestaat het vermoeden of de angst dat het contact of de binding tussen de ouder en het kind verstoord raakt dan kunnen methoden uit de emotionele eerste hulp (EEH) toegepast worden.